Ponuka firmy :


- Projektovanie poľnohospodárskych stavieb :

- Projekty rekonštrukcií a novostavieb na chov hovädzieho dobytka (kravíny s voľným a viazaným ustajnením, s odstraňovaním hnoja, výkrm býkov na hlbokej podstielke, odchovne mladého dobytka, centrálne dojárne vrátane technologickej časti,  ... )

- Spracovávame projekty rekonštrukcií a novostavieb pre chov ošípaných na hlbokej podstielke, roštoch a pevných stojiskách, matečníky, odchovne odstavčiat, výkrmne ošípaných vrátane technológie kŕmenia a VZT.

- Projekty skladov na produkty rastlinnej výroby a odpadov zo živočíšnej výroby (senníky, žumpy o kapacite 5 - 400 m3, sklady obilia a pod.).

- Projekty ostatných objektov poľnohospodárskej výroby (garáže, prístrešky, opravárenské dielne, oplotenia, vodojemy, prípojky inžinierskych sietí - elektro, voda, kanalizácia a pod.).

- Projekty rekonštrukcií objektov živočíšnej výroby so zameraním na zvýšenie ochrany pôdy a spodných vôd (hnojné koncovky, žumpy, spevnené plochy a pod.)


- Projektovanie priemyselných stavieb :

- Projekty výrobných a skladovacích budov a hál riešených v rôznych typoch nosných skeletov (oceľový skelet, žel.betónový skelet) alebo riešených ako tradične murované stavby.


- Projektovanie občianskych stavieb :

- Projekty rekonštrukcií a novostavieb rodinných domov, penziónov, stavebných úprav bytov, záhradných prístreškov, rekreačných chát a úpravy rôznych častí pozemných stavieb (schodištia, krovy striech, a pod.).


- Projektovanie pre realizáciu zúrodňovacích opatrení pôd :

- melioračné vápnenie, organické hnojenie, melioračné kyprenie, obnova TTP, zatrávnenie ornej pôdy, obnova pôdneho fondu po úpadcoch.


- Inžiniersku činnosť :

- Obsahujúcu práce pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní, vrátane jednaní s dotknutými orgánmi štátnej správy ako aj  odborný stavebný dozor počas výstavby.

- Vzorové projekty :

1

2

 

- Kompletné vzorové projekty alebo ich jednotlivé časti (profesie statika, zdravotechnika, prípojka vody, prípojka kanalizácie, atď.), ktoré boli počas našej projekčnej praxe vypracované našími poddodávateľmi na konkrétne stavby (Rekonštrukcia na kravín BTPM, novostavba rodinného domu, rekonštrukcia a nadstavba rodinného domu, inžinierske prípojky a pod.) a ktoré v konečnom dôsledku neboli investorom prevzaté.


Ateliér SÝKORA a spol., projektovo-inžinierska kancelária, Ľubochnianska 4,
080 06
Ľubotice - Prešov
GPS súradnice :
49°1'2.10"N 21°15'41.34"E
( N 49,01725° - E 21,261483° )

tel/fax.: +421 51 776 55 47, e-mail: atelier.sykora@nextra.sk

Web Design: Ateliér SÝKORA a spol. 

Domáca stránka